Posted on

Så anmäler du en rörmokare / elektriker till elsäkerhetsverket

När en elektriker utför ett jobb ligger ansvaret att denna person har rätt kompetens på det elinstallationsföretag som anlitats. Företaget ska ha auktorisation från Elsäkerhetsverket och följa vissa riktlinjer. Om de som utför elinstallationer inte har denna auktorisation eller utför undermåliga arbeten kan man som konsument anmäla företaget. Elsäkerhetsverket kan därmed dra in auktorisationen vilket gör att företaget inte längre kan utföra installationer. Att göra dessa jobb utan auktorisation är olagligt vilket därmed är en polisiär sak att utreda. read more