Posted on

Så anmäler du en rörmokare / elektriker till elsäkerhetsverket

När en elektriker utför ett jobb ligger ansvaret att denna person har rätt kompetens på det elinstallationsföretag som anlitats. Företaget ska ha auktorisation från Elsäkerhetsverket och följa vissa riktlinjer. Om de som utför elinstallationer inte har denna auktorisation eller utför undermåliga arbeten kan man som konsument anmäla företaget. Elsäkerhetsverket kan därmed dra in auktorisationen vilket gör att företaget inte längre kan utföra installationer. Att göra dessa jobb utan auktorisation är olagligt vilket därmed är en polisiär sak att utreda.

Exempel på brister

  • Egenkontrollprogram

Alla auktoriserade elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram. Det är däremot sällan som privatpersoner upptäcker att detta saknas. Jobbar du däremot själv som elektriker är du mer insatt i ämnet och märker du att egenkontrollprogrammet saknas bör detta påtalas för Elsäkerhetsverket.

  • Kontroll på vilka som jobbar

Företaget ska även ha total kontroll på vilka som jobbar åt dem samt vem som gör vad. Det viktiga är därmed att den elektriker som utför en installation har kompetens för just detta. Elektriker på ett elinstallationsföretag kan ha olika kompetensnivå vilket innebär att de får göra olika slags arbeten.

  • Levererar farliga elinstallationer

Orsaken att auktoriserade rörmokare stockholm alltid ska anlitas är att arbetet förväntas vara korrekt utfört. Att en installation är farlig är oacceptabelt och man bör då ifrågasätta kompetensen hos den person som utfört arbetet. Första steget är att höra med den elfirma som utfört jobbet men anser man att det är farligt genomfört kan även företaget anmälas för vidare granskning.

Dessa tre exempel nämns av Elsäkerhetsverket som brister. Det finns självklart fler än dessa då de enbart ska ses som generella exempel.

Så anmäler du

Om du anser att elföretaget har genomfört undermålig installation, eller farlig, bör du gå denna väg:

  • Kontakta

Kontakta den elektriker, eller det elföretag, som utfört arbetet. Be dem åtgärda problemet så att det inte kvarstår. Vill du av någon anledning inte ha kontakt med dem mer kan annan elektriker kontaktas men då får man räkna med att en ytterligare kostnad uppstår.

  • Anmälan via webbformulär

Om elföretaget inte åtgärdar problemen, inte svarar på frågor eller om du anser att installationen varit väldigt farlig utförd kan anmälan ske.

Det finns ett webbformulär på Elsäkerhetsverkets webbplats. Det är viktigt att alla frågor besvaras så noga som det går. Det går även att skriva ut anmälan från hemsidan och sedan fylla i den och skicka den via post.

Det är möjligt att lämna anmälan anonymt om så önskas. Kanske är det en arbetskamrat som elektriker som utfört jobbet eller att du själv har affärer med företaget. Att lämna en anmälan anonymt kan däremot minska chansen att Elsäkerhetsverket går vidare i frågan. Detta utifrån att de ibland kan behöva kontakta anmälaren för vidare information. Om detta inte är möjligt kan ärendet behöva läggas ner om inte all information finns med i anmälan.

Polisanmälan vid olagligt arbete

Enligt svensk lag måste en person som utför arbeten som elektriker vara auktoriserad. Man ska alltså vara godkänd från Elsäkerhetsverket för att få utföra dessa arbeten. En person som genomför dessa installationer ändå gör detta alltså olagligt. Upptäcks detta kan en polisanmälan ske. Detta är alltså inget som anmäls till Elsäkerhetsverket.