Installationselektriker

En installationselektriker är en utbildad elektriker som arbetar med service, reparation och att sätta upp nya ledningar och belysningar vid ombyggnationer och nybyggnader.

Som installationstekniker så arbetar man mycket med att dra in ledningar i kontor, affärer, industrier och bostäder samt monterar elektrisk utrustning. Du kan även sätta upp styrsystem och fastighetsautomation.

Har man kunskaper om svagström så kan man även installera tele- och datanät i olika byggnader.

Arbetet är varierande och man utför arbete åt både företag och privatpersoner där du får vara problemlösare och ge service till kunder. Arbetet kan ske på hög höjd och i trånga utrymmen.

För att lyckas som installationselektriker är det viktigt att dy är tekniskt intresserad och har lätt för att förstå och lära dig tekniska lösningar, även komplexa sådana. Som person behöver du vara noggrann och du måste förstå och applicera ett högt säkerhetstänk i arbetet. Efterfrågan på utbildade installationselektriker är stor just nu.

Olika typer av arbetsuppgifter för en installationselektriker

Olika arbetsuppgifter som du kan stöta på i yrket som installationselektriker är bland annat:

  • Montera el-centraler
  • Dra ledningar i rör, väggar, tak och golv
  • Montera belysning
  • Sätta upp vägguttag, strömbrytare och belysningsarmatur
  • Konstruera ritningar
  • Installera vitvaror
  • Nedmontering av gamla kablar och el-utrustningar
  • Installera styrsystem

Det finns flera arbetsuppgifter som en installationselektriker utför – listan ovan är dem vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för installationselektriker.

Din arbetsmiljö

En installationselektriker arbetar ofta i olika miljöer och på olika platser. Man jobbar ensam men oftast så jobbar man i vad man kallar för arbetslag.

Arbetet kan ske på höga höjder och i trånga utrymmen. Service och underhållsjobb utförs ofta under en kortare period/tid och i mindre omfattning än installationsarbeten gör.