Posted on

Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt är något som kommer upp då och då. Det kan vara lite förvirrande när det kommer till vad det innebär och varför man ska skriva en. Framför allt om man är lite yngre. Framtidsfullmakt är ett relativt nytt begrepp då det infördes år 2017 men många har insett fördelarna. Kort förklarat är en framtidsfullmakt ett alternativ till god man eller en förvaltare. Skillnaden är att du kan välja vem du vill som ska ansvara för dina personliga intressen om du blir sjuk. Det kan också vara om du råkar ut för en olycka eller av någon annan anledning inte kan fatta egna beslut.

Vad är en framtidsfullmakt?

Möjligheten att skriva en framtidsfullmakt blev lag år 2017. Det innebär att du har rätt att som privatperson ange en eller flera personer som kan företräda dig om du inte kan det. Vanliga skäl är sjukdom, psykiska problem och om man skulle drabbas av demens. Det finns vissa skillnader mellan en framtidsfullmakt och exempelvis en god man. Även om du skrivit en framtidsfullmakt har du rätt att ingå avtal, hantera dina personliga angelägenheter såväl som ekonomiska. Den som vill teckna en fullmakt måste vara över 18 år och inte ha någon företrädare sedan tidigare. Den ska också undertecknas av två oberoende vittnen. Du kan också häva framtidsfullmakten även om den trätt i kraft. En framtidsfullmakt gäller dock inte medicinska angelägenheter. Inte heller när det kommer till att ingå äktenskap eller skriva testamente. Skulle det uppstå frågor kring faderskap så inkluderas inte heller den rätten i framtidsfullmakten.

Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?

En av de främsta anledningar är din och din familjs trygghet. Skulle det hända något så behöver inte närstående hamna i konflikter med myndigheter och många processer blir mycket smidigare. Det är också en trygghet för dig då du vet på förhand vem som kommer företräda dig. Blir man tilldelad en god man är det överförmyndarnämnden som utser denne. Det är också du själv som väljer när framtidsfullmakten ska träda i kraft och när den ska upphöra om det inte finns synnerliga skäl. Känner du dig osäker så kan du ange att det är Tingsrätten som ska avgöra när den ska träda i kraft. Många väljer att anlita en jurist för att upprätta fullmakten vilket kan vara en mycket god idé. Det finns mycket att tänka på och många val att göra. Det kan vara bra att veta att om den du valt som fullmaktshavaren missköter sig och inte tar till vara på dina intressen så kan en överförmyndare häva fullmakten. En framtidsfullmakt gör eventuella framtida problem enklare och man slipper obehagliga överraskningar om det väl händer något.