Posted on

 Arbetsmiljön för en elektriker

Hur är egentligen arbetsmiljön för en elektriker – elström är ju trots allt farligt!

Den vanligaste olycksorsaken för en elektriker är att man får ström genom kroppen. Man kan få väldigt allvarliga skador av att få ström genom kroppen men det som är avgörande för hur allvarliga skador man får är vilken väg som strömmen tog kroppen, strömstyrka elen hade och hur länge man hade strömmen i kroppen.

Akuta skador som kan uppstå är till exempel andningssvårigheter och hjärtstillestånd.

Vanliga skador och orsaker

De vanligaste orsakerna till olika skador för en elektriker är bland annat:

  • Fall från hög höjd

Nästan 20 % av allvarligare olycksfall bland elektriker är fall från hög höjd. Det vanligaste är att man ramlar ner från en stege – kan man så bör man istället använda ställningar, liftar eller bockar eftersom dem är betydligt säkrare än en vanlig stege. Om du måste använda en stege så se till att använda åtminstone glidskydd, kontrollera också då stegen är hel och stabil nog.

  • Stress

Många av dagens elektriker upplever att dem utsätts för stress på sin arbetsplats.

Dagens byggtider pressas alltmer och blir det för stressigt så ökar ju naturligtvis också risken för olyckor bland elektriker.

  • Inandning av dammpartiklar

En elektriker arbetar ofta på en byggarbetsplats och ofta i dammiga arbetsmiljö – därmed ökar också risken för att man ska andas in farligt damm och farliga dammpartiklar.

Byggdamm är farligt framförallt för att damm som kommer från betong innehåller kvarts.

Ofta tas dammet om hand redan där det uppkommer men om det inte gör det så bör man använda andningsskydd.

  • Belastningsskador

Det är inte helt ovanligt att el dras i golv och tak vilket då ger en påfrestande arbetsställning för elektrikern. Om du t ex arbetar med händerna ovanför ditt huvud en längre period ger dig värk i axlarna, ryggen och armarna. Det är viktigt att ta korta och många raster som elektriker stockholm om man har en sådan arbetsställning för att undvika skador och så att dina olika muskler får vila – är ni fler som utför olika arbetsuppgifter så passa på att byta med varandra.

Ett tips är att alltid tänka ”är det här rätt sätt” när du arbetar som elektriker i årsta och vill undvika skador på din kropp.

Det är alltid arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön för elektriker stockholm på arbetsplatsen. Du som anställd elektriker är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och du har också en skyldighet att larma din arbetsgivare om du upptäcker något som är fel.

Arbetsgivaren ska också bedriva vad man kallar för systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns, identifiera elektriker stockholm och hitta orsakerna till det. Efter det ska bristerna åtgärdas på ett standardiserat sätt.

Om du hittar brister eller faror i din arbetsmiljö så skall du alltid vända dig till din närmsta chef. Om bristen eller faran inte åtgärdas kan du vända dig till ditt skyddsombud eller ditt fackförbund.

Om du har några frågor om din arbetsmiljö kontakta arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till arbetsmiljöverket och dem kan i vissa fall göra så kallade inspektionsbesök på arbetsplatser.