Posted on

Endoskop och vad de används till

Det man kanske tänker på allra oftast när man hör ordet endoskop är inte så trevliga undersökningar hos läkaren. Men ett endoskop kan faktiskt användas till så mycket mera och det är absolut inte bara läkare som använder dem. Men vad är ett endoskop och vad kan det användas till?

Vad är ett endoskop?

Ett endoskop är en liten kamera som fästs i en lång, mjuk och böjlig slang av plast eller gummi. I änden av slangen sitter en kontroll som gör att man kan styra kameran och i många fall kan man också spola vatten samt föra ner olika verktyg genom endoskopet. Vattnet kan behövas om man behöver spola rent för att se bättre och med verktygen kan det tas prover, man kan flytta på saker eller så kan man rent av bränna bort till exempel polyper i tarmen.

Bilden från kameran sänds sedan upp till en skärm som den som använder endoskopet tittar på. Det medför att man kan se saker på platser dit man annars inte når utan att göra större ingrepp.

Medicinsk användning av endoskop

Med ett endoskop kan läkaren göra olika undersökningar i matstrupen, på olika platser i magen, i tarmarna och i ändtarmen. Endoskopet kan föras ner genom munnen, eller in genom ändtarmen. Undersökningen brukar inte göra ont men däremot kan det kännas obehagligt. Ibland kan man också sövas inför undersökningen.

Genom att göra undersökningen kan man se vad som orsakar problem inne i kroppen. Om undersökningen inte görs kan man inte se orsakerna utan att behöva öppna upp större delar av kroppen och det är mer riskfyllt samtidigt som det också innebär en längre återhämtning. Med endoskopet kan man också ibland ta bort orsaken till en persons problem direkt.

Endoskop används inte bara inom humanmedicin utan också för veterinära ändamål. Allra vanligast är det inom hästvärlden där man till exempel kan vilja se hur en hästs andning fungerar under ansträngning.

Andra användningsområden för endoskop

Det finns också andra användningsområden för ett endoskop. När man vill titta efter stopp i rör eller om man vill veta skicket på till exempel avlopp innan ett husköp används endoskop. Då kan man enkelt se rören från insidan. Tack vare möjligheten att spola eller använda verktyg genom endoskopet kan man också ta bort rörbitar som lossnat eller andra stopp i avloppet.

Endoskop används också för att inspektera andra svåråtkomliga ställen. Det kan vara i bilmotorer, skorstenskanaler eller andra trånga utrymmen där det är svårt att se på annat sätt. Eftersom endoskopet också är försett med en lampa blir det lättare att se även om det är väldigt mörkt.