Posted on

Mer om arvsrätt och andra juridiska aspekter

När en närstående dör uppstår det många praktiska och juridiska aspekter att ta tag i. Det bästa du kan göra för att arbetet ska ske så smidigt och smärtfritt så möjligt är att ta hjälp av en begravningsbyrå. De är experter på den här typen av juridiska och praktiska frågor och kan hjälpa till med dem och ta hand om hela begravningsceremonin bland mycket annat. Nedan kan du läsa lite mer om hur arvsrätten regleras och fungerar i Sverige samt andra juridiska aspekter att ta hänsyn till.

Arvsrätten

Det som reglerar vem eller vilka som ärver när en anhörig går bort kallas för arvsrätten. Det är den typen av bestämmelser som styr hur det som finns kvar efter en avliden ska delas upp. Dels styrs arvsrätten av om det finns ett testamente eller liknande dokument, dels så finns det lagar som styr hur fördelningen ser ut.

Generellt har barn och barnbarn arvsrätt och om det inte finns några barn eller testamente så kan arvsrätten också expanderas till syskon, syskonbarn och kusiner till den avlidne. Äkta makar täcks också av arvsrätten vilket gör att den ena generellt ärver den andra om det inte finns andra överenskommelser.

Den generellt beskrivna ordningen nämnd ovan kallas för arvsordning och det är den som i svensk lag reglerar i vilken turordning som arvet fördelas. Exempelvis så ärver makar varandra i första hand, därefter deras gemensamma barn och sedan deras barnbarn. Om den avlidne har barn från ett tidigare äktenskap ärver de sin del omgående, medan barn inom äktenskap med en levande part får vänta på sin del av arvet. Om det inte finns några barn eller äkta hälft så är det den avlidnes föräldrar och syskon som ärver i första hand. I andra hand är det syskonbarn som ärver, om inte den avlidna har testamenterat eller dokumenterat något annat.

Sedan 1928 finns det reglerat i svensk lag att kusiner inte är arvsberättigade. Det vill säga, kusiner till den avlidne har inte automatiskt rätt till något arv även om kusinerna är de närmaste släktingarna. Däremot kan den avlidnes testamente fortfarande innehålla information som gör att kusinerna ändå får ärva. Om det inte finns något sådant testamente eller annan dokumentation förefaller arvet till Allmänna Arvsfonden.

Partner eller sambor till den avlidna ärver inte heller något automatiskt enligt lag. Det måste således finnas ett testamente eller annan liknande dokumentation som styrker att den avlidne ville att sambon skulle ärva för att det ska gälla. Annars gäller ordningen som nämnt ovan.

Det är inte alltid helt lätt att reda ut vem som ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Det bästa är att ta kontakt med en begravningsbyrås jurister för att få hjälp redan från start. Även om det finns ett testamente kan det vara bra att ta in en opartisk person.