Posted on

Bli ditt attraktivaste jag

Vad som uppfattas som attraktivt har varierat ganska rejält genom tiderna, och reser du runt jorden idag kommer du möta många olika skönhetsideal. Det beror ofta på den egna kulturens traditioner och hur folk ser ut i olika länder men också saker som ekonomi och politik. I ett land där befolkningen är fattig blir ofta fyllighet ett ideal, och där människor har en uppskattning för gymnastik och sport tenderar idealen bli mer kopplade till vältränade kroppar. Så har det alltid varit, och tittar du tillbaka på de senaste femtio åren kommer du se hur stora variationer det funnit på människors utseenden bara i Sverige under varje decennium.

Det finns dock vissa saker som anses attraktiva av alla människor och de har framför allt med hälsa att göra. God hygien, vackert hår, en fräsch hy och vita tänder är alla exempel på attraktiva kännetecken hos både män och kvinnor. De flesta forskare är överens om att det har med fortplantning att göra då en välvårdad och frisk människa ger ett mer fruktsamt intryck än en person som ser sliten eller sjuk ut.

Vackra tänder – bättre relationer

Att ha pärlvita tänder anses vara ett av de mest attraktiva attributen som en människa kan ha och förutom hälsa associeras de också med en trevlig personlighet och känsla för humor, båda egenskaper som uppskattas av alla. Något så enkelt som att genomgå en tandblekning kan boosta ditt självförtroende enormt, och kommer påverka helhetsintrycket som du gör. Du blir mer attraktiv på flera plan, inte bara när det handlar om att hitta en kärlekspartner, utan också gentemot dina omgivningar på jobbet, i skolan och på fritiden.

Människor är inte endimensionella varelser och kopplingen mellan kroppslig fysik och sinne är väldokumenterad. Du ser bättre ut om du mår bra och mår bra om du ser bättre ut! Ut- och insidan går hand i hand och när det gäller tänderna är det mer sant än någonsin. Har du gulnande tänder kommer du förmodligen inte vilja le lika mycket och det kommer i sin tur göra att du blir mer återhållsam och tillsluten. I en långsamt nedgående spiral blir ditt självförtroende sämre och dina sociala relationer påverkas negativt. Det gör i sin tur att du blir ännu mer tillbakadragen och hela din attityd blir mindre attraktiv. Ett strålande, vitt leende med skonsam tandblekningsgel fungerar tvärtom och får dig att bli mer öppen och uttrycksfull, vilket kommer höja din allmänna attraktionskraft både som personlighet och utseende.

Studier i olika länder har visat att just öppenhet, trevlighet och humor är enormt uppskattade bland både män och kvinnor. Med vita tänder blir du alltså inte bara finare att se på, du kommer känna dig piggare och gladare och det är det som är attraktivast av allt!