Posted on

Vad är desinfektion och desinfektionsutrustning?

Orden desinfektion och desinfektionsutrustning är två ord som dom flesta förknippar med vård och sjukhus. Det är inte helt fel att tänka så – det finns kanske inga andra ställen som använder så mycket desinfektionsutrustning som just ett sjukhus gör. Dom kan dock även användas på andra platser men för att förstå fullt ut kan du läsa mer om vad desinfektion är för något här.

Mer om desinfektion

Desinfektion är ett ord eller begrepp som började användas 1847 då en förlossningsläkare vid namn Ignaz Semmelweiss gjorde kopplingen att dålig handhygien kan sprida sjukdomar. I just det här fallet handlade det om barnsängsfeber. Denna upptäckt med att det krävs god handhygien och diskdesinfektor när man arbetar inom vården var alltså inte lika självklar då som det är idag och det tog lång tid att införa denna enkla åtgärd som standard inom sjukvården.

På den här tiden var det till och med vanligt att man först deltagit i en operation, eller till och med obduktion, för att sedan gå vidare till en annan patient utan att tvätta sina händer emellan!

Desinfektion innebär att ett föremål, en yta eller något annat behandlats, antigen med hjälp av desinfektionsutrustning så som en autoklav, eller med något kemiskt medel. När en desinfektion är genomförs kan föremålet eller ytan inte medföra någon risk för smitta vid beröring eller användning.

Olika grader av rent

Visste du att det finns olika grader av hur rent ett föremål kan vara? Begreppet ”rent” innebär att det aktuella föremålet är rent för att det ser rent ut med blotta ögat, men det kan ändå finnas bakterier eller annat kvar – som i sin tur kan sprida smitta eller ge upphov till infektioner.

”Höggradigt rent” är nästa steg på skalan och här menar man att föremålet har behandlats med hjälp av någon typ desinfektionsutrustning eller medel och att det inte kan bära på smitta.

”Sterilt” är enkelt förklarat så rent något kan vara. Det är alltså det renaste tillståndet i skalan och här säger man att om det finns en miljon föremål så får det bara finnas en enda mikroorganism – alltså en på miljonen. Sterila verktyg och instrument används främst inom vården och då i regel bara om dom behöver användas på kroppens insida, som är särskilt känslig för bakterier och annat.

Vad är desinfektionsutrustning?
Den utrustning som används för att desinfektera är kort och gott det som kallas för just desinfektionsutrustning. Det kan vara alltifrån det som nämndes tidigare – autoklaver, som är en slags apparat som desinficerar verktyg och instrument, till exempel sådant som används inom vården.

För att nämna några exempel på desinfektionsutrustning som finns på sjukhus finns bland annat diskdesinfektor, spoldesinfektor och kombimaskiner. Innan något kan desinficeras så behöver det rengöras. Gäller det olika typer av föremål så används ofta diskmedel och vatten innan man går vidare till desinfektionen.

Ett annat exempel på desinfektion är när man tvättar och rengör sina händer – man bör alltid börja med tvål och vatten innan man går vidare till desinficerande handsprit eftersom det ger bättre effekt om rengöring har skett innan.